Privacyverklaring eCoachPro

Geldend voor labels: ecoachpro.nl; ecarepro.nl; ecollegepro.nl; coachdesk.nl

eCoachPro B.V., gevestigd aan Tivolistraat 50-52, 5017HR, Tilburg, is de verantwoordelijke partij voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Met “verantwoordelijke partij” wordt de natuurlijke persoon of rechtspersoon bedoeld die (alleen of met anderen) beslist over de doeleinden en middelen om persoonsgegevens, zoals namen en e-mailadressen, te verwerken.

Contactgegevens: https://www.ecoachpro.nl, Tivolistraat 50-52, 5017HR, Tilburg. Telefoonnummer: 0031 013 8507546

In deze privacyverklaring vindt u informatie over de persoonsgegevens die wij van u verwerken en hoe wij deze gegevens beveiligen en bewaren. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Ook beschrijven we hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen. 

We beschrijven in deze privacyverklaring twee situaties: 

  • U bent als bezoeker op een van onze websites. Mogelijk vult u daarnaast een contactformulier in.
  • U maakt gebruik van een van onze diensten. U doet bijvoorbeeld een scholingstraject, neemt deel aan een intervisiebijeenkomst, doet een coachtraject of leiderschapsprogramma bij eCoachPro.

Tenslotte beschrijven we onze algemene richtlijnen op het gebied van het uitoefenen van privacyrechten en beveiliging. 

U bent als bezoeker op een van onze websites

Devolgende zaken zijn van toepassing als u een website van eCoachPro bezoekt. 

Persoonsgegevens. Sommige gegevens verzamelen onze systemen automatisch als u onze website bezoekt.Zo verwerkt eCoachPro uw IP-adres doordat u onze website bezoekt en worden er cookies ingeladen. Zie onze cookieverklaring voor meer informatie hierover.

Andere gegevens worden verzameld als u ze aan ons verstrekt. Op het moment dat u een contactformulier invult, ontvangen wij ook uw naam, telefoonnummer en e-mailadres. Mogelijk vragen wij u ook naar uw adresgegevens, gender, en organisatiegegevens. Wij gebruiken deze gegevens om uw vraag en eventuele vervolgvragen te beantwoorden. Wij delen uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming. Bovendien verwerken we de persoonsgegevens in het contactformulier enkel met uw toestemming. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens 

Onze website heeft niet de intentie bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens te verwerken. Mocht u van mening zijn dat er toch bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u zijn verwerkt op onze website, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en grondslag gegevensverwerking

eCoachPro verwerkt uw persoonsgegevens indien dit nodig is om onze dienstverlening aan u uit te voeren. Daarnaast analyseert eCoachPro uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. 
Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk als u daar uitdrukkelijk toestemming toe heeft gegeven. U mag uw toestemming altijd intrekken met toekomstig effect. U kunt uw verzoek per e-mail kenbaar maken. De gegevens die worden verwerkt voordat we uw verzoek ontvangen, worden nog steeds wettelijk verwerkt.

Geautomatiseerde besluitvorming

eCoachPro neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. 

Bewaartermijn persoonsgegevens

eCoachPro bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor informatie over de bewaartermijn van uw IP-adres verwijzen wij u naar onze cookieverklaring. Wat betreft de bewaartermijn van naam, telefoonnummer, e-mailadres, gender, adresgegevens, en organisatiegegevens: Deze gegevens worden bewaard tot u om verwijdering vraagt, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel voor de opslag niet langer relevant is. 

Beveiliging verkeer op de website. 

Deze site maakt gebruik van SSL voor de bescherming van overdracht van vertrouwelijke inhoud. Als SSL aanstaat, kunnen gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen. U herkent SSL aan de https:// in de adresregel van uw browser en een pictogram van een slotje voor de adresregel.

Delen van persoonsgegevens met derden

eCoachPro verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de bedrijfsvoering of uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. eCoachPro blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. De bedrijven waar wij uw gegevens mee delen, zijn Google Analytics (IP-adres) en PerfectView (gegevens vanuit contactformulier). Mogelijk worden uw gegevens ook gedeeld met de providers van onze communicatiemiddelen (e-mail, telefoon) als wij contact met u via deze media hebben. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

eCoachPro gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. 

eCoachPro gebruikt cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast worden cookies geplaatst die uw surfgedrag bijhouden zodat u op maat gemaakte content en advertenties kun worden aangeboden. In onze cookieverklaring vindt u meer informatie over de cookies op deze website.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

U maakt gebruik van een van onze diensten. 

Maakt u gebruik van één van onze diensten, bijvoorbeeld een (e-)scholingstraject, coachingstraject, of leiderschapsprogramma? Dan zijn de volgende zaken op u van toepassing.

Persoonsgegevens. eCoachPro verwerkt de volgende persoonsgegevens:

  • Voor (e-)scholingstrajecten (Masterclasses en intervisiebijeenkomsten): Naam, e-mailadres, telefoonnummer, adresgegevens, bankrekeningnummer, organisatiegegevens. 
  • Voor inspiratiesessies: Naam, e-mailadres, organisatiegegevens.
  • Voor coachingstrajecten en leiderschapsprogramma’s: Naam, e-mailadres, telefoonnummer, functie, geboortedatum, kwalitatieve informatie over coachtraject.

eCoachPro beschikt over een verwerkingsregister. Deze mag u inzien als u dat wilt. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. 

In de coachtrajecten en leiderschapsprogramma’s verwerken wij mogelijk bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die kennelijk door u openbaar worden gemaakt (AVG, artikel 9, lid 2). Deze bijzondere persoonsgegevens worden enkel verwerkt in Pluform en mogelijk de Coaching Monitor, twee partijen die de zware veiligheidseisen van de AVG navolgen. Mocht u van mening zijn dat er bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens zijn verwerkt die verwijderd moeten worden, neemt u dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. 

Doel en grondslag gegevensverwerking.

eCoachPro verwerkt uw persoonsgegevens om onze overeenkomst uit te voeren (bijv. scholingstrajecten, inspiratiesessies, coachingstrajecten en leiderschapsprogramma’s). 

Geautomatiseerde besluitvorming

eCoachPro neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. 

Bewaartermijn persoonsgegevens

eCoachPro bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Betreffende bijzondere persoonsgegevens: de kwalitatieve gegevens over het coachtraject in Pluform worden tot maximaal twee jaar na afronding traject bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

eCoachPro verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. eCoachPro blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. De partijen waarin uw gegevens worden verwerkt zijn: PerfectView, Dropbox, ExactOnline, SurveyMonkey, HostingDiscounter, MailGun, de Coaching Monitor, TRUE Hosting, Messagebird, Intercom. Elk van deze partijen voldoet aan de AVG en met elk van deze partijen heeft eCoachPro een verwerkersovereenkomst afgesloten. Op uw verzoek kunt u deze inzien. De coachtrajecten vinden plaats in Pluform, ons eigen veilige coachplatform. Voor informatie over hoe binnen Pluform met uw gegevens wordt omgaan verwijzen wij u naar het privacyreglementvan Pluform. 

Algemeen over privacyrechten en onze beveiliging

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft altijd het recht om kosteloos informatie op te vragen over uw opgeslagen gegevens, de herkomst, de ontvangers en het doel van de gegevensverzameling. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door eCoachPro en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Klachten indienen

eCoachPro wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

eCoachPro neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.