Voor ORGANISATIES

Opzetten online CoachDesk

Wilt u alle coaching binnen uw organisatie centraal organiseren?
In zeven stappen heeft u een centrale CoachDesk met dedicated coaches, succesvolle matching, heldere voortgangsrapportages, perfecte logistiek, inzichtelijke effectmeting en daarmee zicht op kosten en het rendement.

1) Inventarisatie

We starten samen een vooronderzoek waarbij we in kaart brengen hoe er op dit moment omgaan wordt met coaching en gedragsontwikkeling binnen uw organisatie. Hierbij kijken we naar de organisatiestructuur, organisatiecultuur, strategische doelstellingen en alle stakeholders die zich bezighouden met gedragsontwikkeling (o.a. performance-, capability- en softskills development).


2) Afstemmen aanbod coachtrajecten

Op basis van de inventarisatie stellen we in overleg een pakket samen van mogelijke coachtrajecten. Elk coachtraject is afgestemd op:

 • A) een bepaalde behoefte (leiderschapsontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling, performance coaching, etc.),
 • B) de doelgroep (young talents, (project) managers, executives, etc.),
 • C) de intensiteit (looptijd, bereikbaarheid, voertaal, etc.)
 • D) tarifering (intern, extern).

 


3) Samenstellen coachteam

Samen met u selecteren we de juiste coaches voor uw dedicated coachteam. Dit team bestaat uit coaches die voldoen aan de kwaliteitscriteria die we gezamenlijk hebben opgesteld. Het kan gaan om coaches die nu reeds werkzaam zijn voor uw organisatie (intern of extern), eventueel aangevuld met (internationale) coaches van de CoachDesk.


4) Inrichten online platform

In overleg richten we een online platform in op basis van de huisstijl van uw organisatie. Binnen dit platform worden de coachgesprekken veilig en eenvoudig ondersteund (click & video-call). Tevens wordt hier alle relevante informatie, oefeningen en andere content centraal bewaard. Het is aan de coachee om in overleg met de coach te bepalen in welke mate en wanneer er gebruik wordt gemaakt van dit platform voor het eigen leer- en ontwikkelproces.

Ons online platform is volledig AVG-proof en biedt tevens aanvullende beveiligingsopties zoals 2-weg verificatie via SMS.   


5) Matching vraag en aanbod

Nu kunt u al aan de slag met het promoten van de CoachDesk binnen uw organisatie. Geïnteresseerden worden via uw eigen LMS/HR portal of via https://www.uw-organisatie.coachdesk.nl gematched aan de ideale coach. Deze matching kan op drie manieren verlopen:

 • A) de coachee selecteert zelf een beschikbare coach,
 • B) via een intake-gesprek met onze matchingconsulent of
 • C) geautomatiseerd met behulp van ons slimme algoritme.


6) Bemensen van de coachdesk

De verdere rolverdeling wordt in overleg afgestemd. Hierbij kunnen wij u volledig ontzorgen door het gehele proces uit te voeren. Het gaat hier om de volgende activiteiten:

 • A) het managen van de coachpool (inclusief kwaliteitsbewaking),
 • B) eventuele intake, advisering en matching,
 • C) het doorontwikkelen van coachproducten,
 • D) administratieve- en financiële afhandeling
 • E) het verzorgen van evaluaties en rapportages.

 


7) Effectmeting, Coaching Analytics en rapportages

Afhankelijk van uw wensen worden alle trajecten via de CoachDesk gemonitord, geëvalueerd en afgerond met visuele rapportages. Tevens is het mogelijk om 360-graden feedback en peer-evaluaties uit te voeren b.v. met leidinggevende of teamleden. De rapportages kunnen o.a. de volgende elementen bevatten (uitgesplitst naar BU): aantal uitgevoerde trajecten, inzet en kwaliteit van de coaches, resultaten van de coachtrajecten en overzicht van de kosten.


Neem contact op

Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Klik hier: contactformulier

 

Of neem contact op met commercieel directeur Marc Coenen voor de mogelijkheden binnen uw organisatie


Marc Coenen

Commercial Director
+31 6 15 45 73 05
coenen@coachdesk.nl

Marc Coenen CoachDesk